055 - 30 34 222

Privacy Statement / Disclaimer

Bescherming van uw persoonsgegevens

Frans Wientjes Auto’s B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van alle gebruikers en bezoekers op deze website.

IP-adres
Wanneer u een pagina opvraagt van een webserver, kan het zijn dat de server automatisch bepaalde informatie over uw systeem, waaronder een IP-adres verzameld. Deze informatie kan gebruikt worden om de beveiliging te optimaliseren.

Cookies
Deze website gebruikt cookies. Cookies is de naam voor een techniek waarbij informatietekens op uw browser worden geplaatst als een soort “identifiër”. Deze informatie wordt gebruikt om een inlogsessie succesvol te laten verlopen. Na een bepaalde periode van inactiviteit worden deze gegevens automatisch gewist.

Privacysupport
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Mocht u na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoek op deze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Disclaimer
Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Frans Wientjes Auto’s B.V aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Frans Wientjes Auto’s B.V behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Frans Wientjes Auto’s B.V.. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door Frans Wientjes Auto’s B.V